• СИСТЕМИ  ОБРАТНА ОСМОЗА, ОБОРУДВАНИ С ФИЛТРИ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН И ДИЗИНФЕКЦИЯ U.V.
  • СТАНДАРТНИ ОМЕКОТИТЕЛИ
  • ФИЛТРИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ЖЕЛЯЗО,МАНГАН, МЪТНОСТ, ПЯСЪК, МИРИЗ, ВКУС И ЦВЯТ